PARKSTADRIJOPLEIDINGEN

Je bent 16,5 jaar geworden of je wordt dat binnenkort en je wilt dan graag zo snel mogelijk je rijbewijs halen? Dan ben je bij Parkstadrijopleidingen aan het juiste adres!! We zijn namelijk een professionele rijschool in Heerlen waarbij je les krijgt van vakbekwame en enthousiaste instructeurs.

Parkstad Rijopleidingen in Heerlen is gecertificeerd ADHD autisme en faalangst instructeur / rijschool in Parkstad / Heerlen

Naast een hoge kwaliteit biedt Parkstadrijopleidingen jou een uitgebreid lesaanbod. Individuele begeleiding en aandacht staat bij ons voorop. Vraag een GRATIS proefles aan! Theoriecursus volgen met GRATIS cd examenvragen!

Een proefles bestaat uit:

– Kennismaking met de instructeur

– Eerste ervaring met sturen en schakelen

– Rijtest met de auto – Lesadvies

– Betalen in termijnen is mogelijk!

Examens 2toDrive!

Om een tussentijdsetoets of praktijkexamen personenauto te mogen doen moet je eerst in het bezit zijn van het theoriecertificaat. Vanaf de dag dat je 16 jaar bent geworden mag je op voor je theorie-examen auto. Als je 16,5 jaar bent mag je ook met de praktijklessen beginnen. Vanaf de dag dat je 17 jaar bent geworden mag je je praktijkexamen afleggen voor de categorie B (auto). Op het moment dat je geslaagd bent voor je praktijkexamen moet je totdat je de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt rijden onder begeleiders die door jou zijn opgegeven.

Eisen voor je begeleider(s):

– minimaal 5 jaar een rijbewijs-B hebben

– ouder zijn dan 27 jaar

PRIJZEN AUTORIJBEWIJS

Betalen in termijnen is mogelijk!

 • Tussentijdse CBR Toets € 245,-
 • Faalangstexamen €300,00
  De faalangstexaminator is speciaal opgeleid om mensen met faalangst te begeleiden

Pakket 2 €1695

 • 20 lessen à 60 minuten
 • Praktijkexamen + Tussentijdse toets
 • Online theoriepakket

Pakket 3 €2275

 • 30 lessen à 60 minuten
 • Praktijkexamen + Tussentijdse toets
 • Online theoriepakket

PRIJZEN MOTORRIJBEWIJS

Betalen in termijnen is mogelijk!

 • Examen voertuigbeheersing (avb) €140,-
 • Examen voertuigbeheersing (avd) €250,-

Pakket 2 €1840

 • 25 lessen á 60 min
 • examen voortuigbeheersing (avb)
 • examen verkeersdeelneming (avd)

PRAKTIJK AUTO

Betalen in termijnen is mogelijk!

Praktijk!

Tijdens het examen beoordeelt het CBR of je goed in staat bent om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Daarbij speelt de veiligheid van jezelf en van anderen een grote rol. Als je rijvaardigheid voldoende is om zelfstandig de weg op te kunnen, dan ben je geslaagd. Het CBR gaat ook na of je lichamelijke of geestelijke problemen hebt die van invloed kunnen zijn op je rijgedrag. Als er medisch geen belemmeringen zijn, wordt een Verklaring van geschiktheid samen met de verklaring van rijvaardigheid geregistreerd in een register de gemeenten kunnen raadplegen. De Verklaring van rijvaardigheid is een half jaar geldig, de Verklaring van geschiktheid een jaar. Met een pasfoto en een legitimatie en het vereiste geld kun je bij het gemeentehuis in je woonplaats je rijbewijs aanvragen. Dit duurt ca. een week.

Eigen verklaring

Iedereen die examen doet bij het CBR moet een Verklaring van geschiktheid hebben. Daarvoor vul je een Eigen verklaring in. Dat is een formulier met vragen over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Deze Eigen verklaring kun je kopen bij de rijschool, de gemeente en het CBR.

Benodigde documenten voor het Praktijk-examen

Wanneer je deelneemt aan het praktijkexamen B moet je de volgende documenten overhandigen: – de oproepkaart; – een geldig theoriecertificaat; – een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs; – eventueel het adviesformulier van je tussentijdse toets De volgende documenten zijn geldig als identiteitsbewijs: – geldig paspoort; – geldige identiteitskaart van de EU-lidstaten; – geldig buitenlands paspoort; – geldig Nederlands rijbewijs; – geldig buitenlands rijbewijs. Bij wet is bepaald dat mensen met een W-document (voor asielzoekers) en mensen met een verlopen A- tot en met F-vreemdelingendocument geen aanspraak kunnen maken op een rijbewijs. Het W-document is weliswaar een legitimatiebewijs, het is géén verblijfsvergunning en dus geen goed document om bij de gemeente een rijbewijs te kunnen krijgen.

TTT – Tussentijdsetoets!

De tussentijdsetoets (T.T.T.) is een rijtest dat verloopt als een echt examen, afgenomen door een examinator van het CBR. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het praktijkexamen en om eventuele nervositeit weg te nemen. Wanneer je deelneemt aan een tussentijdsetoets voor de categorie B (auto) dan moet je de volgende documenten overhandigen: – een geldig legitimatiebewijs – het theoriecertificaat Een T.T.T. is niet verplicht, maar wel raadzaam. Onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft uitgewezen, dat de slaagkans met een tussentijdsetoets aanzienlijk kan toenemen. De T.T.T. duurt in totaliteit ca. 55 minuten. Een kwartier hiervan is gereserveerd voor de introductie met je examinator en voor de toelichting op de uitslag. Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen. Wanneer je de T.T.T hebt behaald dan hoef je die onderdelen niet meer op je eerstvolgende praktijkexamen te laten zien.

AUTO THEORIE-EXAMEN

Zodra je er klaar voor bent of aansluitend op de theoriecursus kopen wij een autotheorie-examen voor je in en kom je via ons in het bezit van de theorie-examen oproep. Natuurlijk kan je ook zelf via www.cbr.nl een theorie-examen reserveren. Het theorie-examen wordt afgenomen bij het CBR. Voor de autotheorie bestaat het examen uit 65 vragen (25 gevaarherkenning, 30 verkeersregels en 10 verkeersinzicht), waarvan je 13 van de 25 vragen goed moet beantwoorden bij het onderdeel gevaarherkenning en 35 van de 40 vragen goed moet beantwoorden bij de andere twee onderdelen. Als je geslaagd bent voor het theorie-examen krijg je het uitslagformulier meteen mee.

FAALANGST

Bij ons rij je zekerder!

Je rijdt goed volgens de rij- instructeur. Je voelt je zelf ook zeker in de auto tijdens de praktijklessen. Maar dan komt het praktijkexamen…… Heb jij het gevoel dat je tijdens examens onnodig fouten maakt of juist helemaal dicht klapt? Dit is een probleem waar veel mensen mee te maken hebben. Dit noemen we ook wel faalangst.

Faalangst kun je ook wel prestatieangst noemen. Die angst kun je al voelen ruim voor het moment waarop de prestatie geleverd moet worden. Het is zelfs heel goed mogelijk dat je dezelfde prestatie onder normale omstandigheden wel kan leveren. Parkstadrijopleidingen kan je hiermee helpen! De instructeur van Parkstadrijopleidingen is speciaal getraind om je zo goed mogelijk te begeleiden wanneer jij last van faalangst hebt.

Gemiddeld slagingspercentage van 81 - 85%

PRAKTIJK MOTOR

Betalen in termijnen is mogelijk!

Praktijk examen

Voordat je het motorrijbewijs op het gemeentehuis kan ophalen moet je drie examens hebben afgelegd. Dit zijn de motortheorie, de voertuigbeheersing en als afsluiting de verkeersdeelname. De motortheorie en de voertuigbeheersing kunnen onafhankelijk van elkaar gedaan worden, echter moet je voorafgaand aan het motorrijexamen verkeersdeelneming wel voor de beide onderdelen geslaagd zijn.

Kandidaten die een autorijbewijs bezitten kunnen direct beginnen met de motorrijlessen. Heb je nog geen autorijbewijs dan moet je voorafgaand aan de motorrijlessen in het bezit zijn van een motor theoriecertificaat.

Voertuigbeheersing (AVB)

Praktijkexamen I (voertuigbeheersing) bestaat uit het leren de motorfiets te beheersen. D.m.v. het aanleren van een 12-tal oefeningen (verdeelt over vier clusters) raak je vertrouwd met de mogelijkheden en beperkingen van de motorfiets. Dit wordt afgesloten met het CBR-examen voertuigbeheersing. Tijdens het examen doet de kandidaat zeven (van de twaalf) oefeningen. Iedere oefening mag je zo nodig één maal overdoen. Uiteindelijk moeten er vijf oefeningen voldoende zijn uitgevoerd. Waarvan minimaal één in iedere cluster.

.

Verkeersdeelneming (AVD)

Praktijkexamen II bestaat uit de verkeersdeelneming. In de motorrijlessen leer je op een verkeersveilige en verantwoorde manier het “echte” motorrijden. Je dient als meest kwetsbare bestuurder van een motorvoertuig je bewust te zijn van de beperkingen van het motorrijden.

MOTOR THEORIE-EXAMEN

Zodra je er klaar voor bent kopen wij een motortheorie-examen voor je in en kom je via ons in het bezit van de theorie-examen oproep. Natuurlijk kan je ook zelf via www.cbr.nl een theorie-examen reserveren. Het theorie-examen wordt afgenomen bij het CBR. Voor de motortheorie bestaat het theorie-examen uit 50 vragen, waarvan je er 44 goed moet beantwoorden. Als je geslaagd bent voor het theorie-examen krijg je het theoriecertificaat meteen mee.